توضیحات محصول DS256

دستبند استیل

ون کلیف

ضد حساسیت

رزگلد

رنگ ثابت