دسته بندی ها

با توجه به اینکه ارسال کالاهای این فروشنده توسط فروشگاه اصلی انجام می‌شود، رویه‌های ارسال این فروشنده همانند رویه‌های ارسال فروشگاه اصلی می‌باشد.
شما می‌توانید رویه‌های ارسال فروشگاه اصلی را در لینک زیر مشاهده کنید:

رویه‌های ارسال

  • آدرس: بلوار دستغیب مجتمع تک طبقه سوم واحد 13, مشهد, خراسان رضوی, ایران
  • شماره تماس: 09154903400

با توجه به اینکه ارسال کالاهای این فروشنده توسط فروشگاه اصلی انجام می‌شود، رویه‌های ارسال این فروشنده همانند رویه‌های ارسال فروشگاه اصلی می‌باشد.
شما می‌توانید رویه‌های ارسال فروشگاه اصلی را در لینک زیر مشاهده کنید:

رویه‌های ارسال

  • آدرس: بلوار دستغیب مجتمع تک طبقه سوم واحد 13, مشهد, خراسان رضوی, ایران
  • شماره تماس: 09154903400

بازنگری فروشنده

  1. profile avatar

    (Guest)

    عالیخیلی راضی هستیم از ای دستگاه