درخواست دمو نرم افزار  بابت تمامی پلتفرم های فروشگاهی،شرکتی و… را میتوانید ارسال کنید در اولین فرصت همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت. یکی از نکات مهم جهت درخواست دمو نرم افزار بررسی نیاز کار است.اینکه بدانیم دقیقا برای چه کاری این سیستم قرار است استفاده شود. از دیگر موارد نیز به تجهیزات مورد استفاده میتوان اشاره نمود که آیا این نرم افزار با تجهیزات شما همخوانی دارد یا خیر.

درخواست دمو نرم افزار

لطفا نرم افزار درخواستی را انتخاب بفرمایید(ضروری)
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.