ویژه اصناف -
ماشین های اداری، بانکی و مالی
ویژه اصناف -
اقلام مصرفی
ویژه اصناف -
دست دوم
ویژه اصناف -
تجهیزات فروشگاهی
ویژه اصناف -
فروشگاه نرم افزار

تجهیزات ویژه صنف پوشاک

تجهیزات مورد نیاز صنف پوشاک : صندوق فروشگاهی، فیش پرینتر ، بارکد خوان، لیبل پرینتر، رول حرارتی، ریبون

ویژه اصناف -
صندوق فروشگاهی
ویژه اصناف -
بارکد خوان
ویژه اصناف -
ریبون
ویژه اصناف -
لیبل پرینتر
ویژه اصناف -
رول حرارتی
ویژه اصناف -
فیش پرینتر
نرم افزارهای حسابداری ثمین
نرم افزار حسابداری ثمین 30 درصد تخفیف

تجهیزات ویژه سوپر مارکت

تجهیزات مورد نیاز صنف سوپر مارکت: صندوق فروشگاهی، فیش پرینتر ، بارکد خوان، لیبل پرینتر، رول حرارتی، ریبون

ویژه اصناف -
صندوق فروشگاهی
ویژه اصناف -
ریبون
ویژه اصناف -
رول حرارتی
ویژه اصناف -
بارکد خوان
ویژه اصناف -
لیبل پرینتر
ویژه اصناف -
فیش پرینتر
نرم افزارهای حسابداری ثمین
نرم افزار حسابداری ثمین 30 درصد تخفیف