تجهیزات مورد نیاز صنف پوشاک : صندوق فروشگاهی، فیش پرینتر ، بارکد خوان، لیبل پرینتر، رول حرارتی، ریبون

صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی
ویژه اصناف -
بارکد خوان
ویژه اصناف -
ریبون
ویژه اصناف -
لیبل پرینتر
رول حراتی
رول حرارتی 80 سانتی
ویژه اصناف -
فیش پرینتر
نرم افزارهای حسابداری ثمین
نرم افزار حسابداری ثمین
حضور و غیاب
دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب : زد کی تی اکو، کنترل تردد، اکسس کنترل، انواع مدل های جدید و دسته دوم ……

دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ZKTeco FS765

قیمت اصلی ۱۰,۴۸۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.

دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ZKTeco WU10

قیمت اصلی ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.

دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو مدل Speed Face V5L

قیمت اصلی ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان است.

دستگاه حضور و غیاب مدل FS561-VL

قیمت اصلی ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان است.

دستگاه حضور و غیاب زد کی ZKTeco fs774

قیمت اصلی ۷,۶۲۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان است.

دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ZKTeco FSC11

قیمت اصلی ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.
صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی
ویژه اصناف -
بارکد خوان
ویژه اصناف -
پرینتر صدور رسید
ویژه اصناف -
ریبون
رول حراتی
اقلام مصرفی
ویژه اصناف -
دست دوم
حضور و غیاب
دستگاه حضور و غیاب
نوبت دهی
نوبت دهی

تجهیزات ویژه صنف پوشاک

تجهیزات مورد نیاز صنف پوشاک : صندوق فروشگاهی، فیش پرینتر ، بارکد خوان، لیبل پرینتر، رول حرارتی، ریبون

صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی
ویژه اصناف -
بارکد خوان
ویژه اصناف -
ریبون
ویژه اصناف -
لیبل پرینتر
رول حراتی
رول حرارتی
ویژه اصناف -
فیش پرینتر
نرم افزارهای حسابداری ثمین
نرم افزار حسابداری ثمین 30 درصد تخفیف

تجهیزات ویژه سوپر مارکت

تجهیزات مورد نیاز صنف سوپر مارکت: صندوق فروشگاهی، فیش پرینتر ، بارکد خوان، لیبل پرینتر، رول حرارتی، ریبون

صندوق فروشگاهی
صندوق فروشگاهی
ویژه اصناف -
ریبون
رول حراتی
رول حرارتی
ویژه اصناف -
بارکد خوان
ویژه اصناف -
لیبل پرینتر
ویژه اصناف -
فیش پرینتر
نرم افزارهای حسابداری ثمین
نرم افزار حسابداری ثمین 30 درصد تخفیف