آی تی پرداز ، ارائه‌دهنده سیستم های نوبت دهی و فراخوان : نوبت دهی بیسیم ، دکمه ای، لمسی، پیامکی و سیستم فراخوان اطلاعات بیشتر …