دستگاه کنترل تردد (دسترسی) یک اقدام امنیتی است که برای تنظیم افرادی که می توانند به یک محیط محدود استفاده کنند یا به آن دسترسی داشته باشند، تنظیم می شود. نمونه‌های مختلف دستگاه کنترل تردد، دستگاه های حضور و غیاب – گیت تردد – اکسس کنترل – کارت خوان و سنسور اثر انگشت می باشد. 

هر یک از این دستگاه های کنترل تردد با توجه به نیاز کسب و کارها استفاده می شود.

دستگاه های حضور و غیاب در موسسات،شرکت و سازمان ها برای رفت و آمد و تردد پرسنل  استفاده می شود.

با ایجاد یا برنامه ریزی اقدامات امنیتی موثر با استفاده از این دستگاه های اکسس کنترل با درک اصول مربوطه شروع می شود. برای درک بهتر امنیت کنترل دسترسی، باید آن را به عناصر اصلی آن تقسیم کنیم که عبارتند از:

شناسایی: هدف اولیه یک سیستم کنترل تردد محافظت از یک مکان در برابر دسترسی غیرمجاز است. سیستم کنترل تردد نیز حرکت افراد را کنترل می کند. از این رو این امکان را فراهم می کند که هویت هر فردی را که وارد آن مکان می شود، یا دسترسی دارد، مشخص می کند.

احراز هویت: هنگامی که دستکگاهخ کنترل تردد یک فرد را شناسایی می کند، مهم است که هویت فرد احراز هویت شود. این کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که فقط افراد مناسب به منطقه دسترسی دارند.

مجوز: پس از اینکه سیستم هویت فرد را با موفقیت احراز هویت کرد، سیستم‌های کنترل دسترسی ساختمان می‌توانند بسته به معیارهای مشخص شده، به فرد اجازه دسترسی به مکان مورد نظر را بدهند.

سنسور اثر انگشت نیز برای تردد پرسنل در حالت آنلاین می باشد.

از کارت خوان نیز در امکانی همانند پارکینگ ها جهت فراخوانی کارت ها و تردد خودروها استفاده می شود.