انواع کارت های RFID با فرکانس 13.56mhz در مدل های مختلط مایفر,دسفایر و…

جاسوئیچی و دستبند مایفر (4)

جوهرافشان (1)

کارت های NFC (3)

کارت های مایفر (9)