انواع کارت های RFID با فرکانس 13.56mhz در مدل های مختلط مایفر,دسفایر و…

کارت های مایفر (1)